Usługi transportowe

Transport odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu naszej firmy. Jego celem jest transfer produktów z jednego kraju do drugiego za pomocą transportu drogowego, powietrznego, wodnego lub kolejowego.

 

OPTYMALNE PROCESY LOGISTYCZNE

Wybieramy optymalny schemat logistyczny dla każdego przedsięwzięcia. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko związane z importem i eksportem oraz indywidualizujemy przebieg procesów logistycznych, w pełnej zgodzie z oczekiwaniami klientów.

 

ODPOWIEDZIALNy TRANSPORT

Jesteśmy odpowiedzialni za prawne i organizacyjne bezpieczeństwo transportu. Gwarantujemy bezpieczny proces transportu, który starannie nadzorujemy, śledząc spójność całego łańcucha dostaw.

 

TANIE I SZYBKIE DOSTAWY COTYGODNIOWE

Organizujemy tanie i szybkie cotygodniowe dostawy w oparciu o różne warunki. Dobrze wiemy, jak ważne dla przedsiębiorców są czas dostawy i jego aspekt finansowy. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązania, które będę nie tylko akceptowalne, ale przede wszystkim optymalne dla naszych partnerów. Działamy w oparciu o następujące reguły handlu międzynarodowego:

 • FCA („Free Carrier” – „Franco przewoźnik”)
 • DAP („Delivered At Point” – „Dostarczone do miejsca”)
 • DAT („Delivered At Terminal” – „Dostarczone do terminalu”)
 • EXW („Ex Works” – „Od zakładu” )

KOMPLET DOKUMENTÓW DLA EKSPERTA CELNEGO

Zapewniamy zestaw niezbędnych dokumentów dla eksperta celnego. W urzędzie celnym każdy dokument musi spełniać szereg wymagań formalnych i być wykonywany zgodnie z obowiązującymi normami. Przykładami dokumentów dostarczonych ekspertowi celnemu są:

 • konosament,
 • list przewozowy,
 • międzynarodowy list przewozowy CMR,
 • manifest ładunku,
 • zawiadomienie o przybyciu towaru.

 

PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE TOWARÓW DO WYSYŁKI

Zapewniamy pełną kontrolę nad prawidłowym przygotowaniem towarów do wysyłki. Ważną część całego procesu dostawy towarów wysokiej jakości stanowi skrupulatna weryfikacja każdego z jego etapów. Właściwa i rzetelna dokumentacja tego procesu jest możliwa dzięki specjalistycznej wiedzy, a jej formalną poprawność gwarantuje praktyczne doświadczenie w obszarze importu/eksportu. Wśród wymaganych dokumentów warto wyróżnić:

 

 • świadectwo pochodzenia,
 • zgłoszenie celne,
 • świadectwo kontroli i inspekcji,
 • zgłoszenie towarów niebezpiecznych,
 • świadectwo sanitarne i fitosanitarne,
 • świadectwo lekarskie i weterynaryjne.